۲ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم درخصوص تقلب یا تخلف در امتحانات مجازی

۱۳ بهمن ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم درخصوص دریافت مدارک جهت ثبت نام کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بهمن ۱۳۹۹

۲۴ دی ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم درخصوص دریافت مدارک جهت ثبت نام بهمن ۱۳۹۹

۲۳ دی ۱۳۹۹

آگهی پرداخت شهریه نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۷ دی ۱۳۹۹

تمدید مهلت ثبت نام و اعلام رشته‌های جدید پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی (معدل فوق دیپلم) مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته بهمن ماه سال ۱۳۹۹

۱۳ دی ۱۳۹۹

ثبت نام داوطلبان کاردانی پیوسته با سوابق تحصیلی بهمن ماه ۱۳۹۹

۹ دی ۱۳۹۹

قابل توجه متقاضیان ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی ناپیوسته

۲۹ آذر ۱۳۹۹

قابل توجه متقاضیان ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته

۲۴ آذر ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم در خصوص انجام فعالیت های اداری دانشجویان

۱۷ آذر ۱۳۹۹

قابل توجه متقاضیان ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد

۱۳۹۹/۱۰/۰۳