۷ بهمن ۱۳۹۸

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

۱۶ دی ۱۳۹۸

اطلاعیه پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

۲۱ شهریور ۱۳۹۸

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۹-۹۸

۲۸ مرداد ۱۳۹۸

کد رشته محل های جدید صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال۱۳۹۸

۲۸ خرداد ۱۳۹۸

دروس ارائه شده در نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ثبت‌نام دروس کارآموزی و پروژه در نیمسال تابستان ۹۸-۱۳۹۷

۳۰ دی ۱۳۹۷

ثبت‌نام دروس کارآموزی و پروژه در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷

۱۸ دی ۱۳۹۷

ثبت نام صرفاً با سوابق تحصیلی برای بهمن ماه ۹۷

۱۴ شهریور ۱۳۹۷

تمدید مهلت ثبت نام صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی

۱۳ شهریور ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام ورودی‌های جدید مقطع کارشناسی ارشد