۳۰ دی ۱۳۹۷

ثبت‌نام دروس کارآموزی و پروژه در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷

۱۸ دی ۱۳۹۷

ثبت نام صرفاً با سوابق تحصیلی برای بهمن ماه ۹۷

۱۴ شهریور ۱۳۹۷

تمدید مهلت ثبت نام صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی

۱۳ شهریور ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام ورودی‌های جدید مقطع کارشناسی ارشد

۱۲ شهریور ۱۳۹۷

ثبت‌نام دروس کارآموزی و پروژه در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷

۴ شهریور ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

۹ مرداد ۱۳۹۷

کد رشته محل‌های کارشناسی پیوسته جهت انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۱۱ تیر ۱۳۹۷

دروس ارائه شده نیمسال تابستان ۹۷-۱۳۹۶

۱۷ خرداد ۱۳۹۷

کد رشته محل‌های کارشناسی ارشد جهت انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶