۳۱ شهریور ۱۳۹۹

فیلم آموزشی moodle جهت آموزش اساتید

۳۰ شهریور ۱۳۹۹

شروع کلاس‌های نیمسال اول سال تحصــــــــــــــــیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۳ مرداد ۱۳۹۹

تغییر ساعت کاری پرسنل مؤسسه

۲ تیر ۱۳۹۹

اطلاعیه برنامه امتحانی نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

۲۳ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم درخصوص برگزاری کلاس ها