۲ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم درخصوص تقلب یا تخلف در امتحانات مجازی

۷ آذر ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم در خصوص فعالیت مؤسسه بهار از شنبه مورخ ۸ آذرماه الی ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۹ مهر ۱۳۹۹

رپرتاژ خبری مؤسسه بهار در روزنامه شهرآراء

۱۲ مهر ۱۳۹۹

تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان کارشناسی پیوسته با سوابق تحصیلی

۳۰ شهریور ۱۳۹۹

شروع کلاس‌های نیمسال اول سال تحصــــــــــــــــیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۵ شهریور ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم ثبت اطلاعات در کارنامه سلامت

۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ثبت نام داوطلبان کاردانی پیوسته رشته الکترونیک با سوابق تحصیلی

۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ثبت نام داوطلبان کارشناسی پیوسته با سوابق تحصیلی

۱۳ مرداد ۱۳۹۹

تغییر ساعت کاری پرسنل مؤسسه

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

کد رشته محل های جدید صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال۱۳۹۸