۱۲ شهریور ۱۳۹۷

ثبت‌نام دروس کارآموزی و پروژه در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷

۴ شهریور ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

۹ مرداد ۱۳۹۷

کد رشته محل‌های کارشناسی پیوسته جهت انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۱۱ تیر ۱۳۹۷

دروس ارائه شده نیمسال تابستان ۹۷-۱۳۹۶

۱۷ خرداد ۱۳۹۷

کد رشته محل‌های کارشناسی ارشد جهت انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶

۱۹ دی ۱۳۹۶

اطلاعیه پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶

۱۹ دی ۱۳۹۶

اطلاعیه کارآموزی نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶

۲۳ آبان ۱۳۹۶

موفقیت دانش‌آموختگان مؤسسه در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶

۲۰ آبان ۱۳۹۶

اطلاعیه ثبت‌نام کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و مهندسی برق