۱۷ خرداد ۱۳۹۷

کد رشته محل‌های کارشناسی ارشد جهت انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶

۱۹ دی ۱۳۹۶

اطلاعیه پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶

۱۹ دی ۱۳۹۶

اطلاعیه کارآموزی نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶

۲۳ آبان ۱۳۹۶

موفقیت دانش‌آموختگان مؤسسه در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶

۲۰ آبان ۱۳۹۶

اطلاعیه ثبت‌نام کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و مهندسی برق

۱۷ مهر ۱۳۹۶

موفقیت دانش‌آموختگان مؤسسه در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۵

۱۷ مهر ۱۳۹۶

موفقیت دانش‌آموختگان مؤسسه در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۴

۱۷ مهر ۱۳۹۶

رشته‌های جدید مهر ماه ۱۳۹۶

۱۲ شهریور ۱۳۹۶

کسب مقام دوم قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد