۱۰ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل T.A

۹ مرداد ۱۳۹۷

کارگاه تخصصی مصاحبه تشخیصی

۲۴ تیر ۱۳۹۷

پذیرش زبان‌آموز در دوره‌های IELTS و TOEFL