۲۳ دی ۱۳۹۹

آگهی پرداخت شهریه نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۷ آذر ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم در خصوص فعالیت مؤسسه بهار از شنبه مورخ ۸ آذرماه الی ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹

۴ شهریور ۱۳۹۹

آگهی پرداخت شهریه نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۳ مرداد ۱۳۹۹

تغییر ساعت کاری پرسنل مؤسسه

۲۳ تیر ۱۳۹۹

آگهی پرداخت شهریه دانشجویان در تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۳ تیر ۱۳۹۹

آگهی پرداخت شهریه دانشجویان مهمان در تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۷ بهمن ۱۳۹۸

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

۱۶ دی ۱۳۹۸

اطلاعیه پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

۹ شهریور ۱۳۹۸

آگهی پرداخت شهریه انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸

۲۶ خرداد ۱۳۹۸

آگهی پرداخت شهریه مهمانی در تابستان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷