۲ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم درخصوص تقلب یا تخلف در امتحانات مجازی

۱۷ دی ۱۳۹۹

تمدید مهلت ثبت نام و اعلام رشته‌های جدید پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی (معدل فوق دیپلم) مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته بهمن ماه سال ۱۳۹۹

۷ آذر ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم در خصوص فعالیت مؤسسه بهار از شنبه مورخ ۸ آذرماه الی ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۹ مهر ۱۳۹۹

رپرتاژ خبری مؤسسه بهار در روزنامه شهرآراء

۱۲ مهر ۱۳۹۹

تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان کارشناسی پیوسته با سوابق تحصیلی

۷ مهر ۱۳۹۹

شیوه نامه مبسوط آموزش های الکترونیکی

۳۰ شهریور ۱۳۹۹

شروع کلاس‌های نیمسال اول سال تحصــــــــــــــــیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۵ شهریور ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم ثبت اطلاعات در کارنامه سلامت

۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ثبت نام داوطلبان کاردانی پیوسته رشته الکترونیک با سوابق تحصیلی

۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ثبت نام داوطلبان کارشناسی پیوسته با سوابق تحصیلی