۳۰ شهریور ۱۳۹۹

شروع کلاس‌های نیمسال اول سال تحصــــــــــــــــیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۵ شهریور ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم ثبت اطلاعات در کارنامه سلامت

۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ثبت نام داوطلبان کاردانی پیوسته رشته الکترونیک با سوابق تحصیلی

۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ثبت نام داوطلبان کارشناسی پیوسته با سوابق تحصیلی

۴ شهریور ۱۳۹۹

آگهی پرداخت شهریه نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۳ مرداد ۱۳۹۹

تغییر ساعت کاری پرسنل مؤسسه

۱۳ مرداد ۱۳۹۹

کنگره مشترک هوش محاسباتی

۱۲ مرداد ۱۳۹۹

ثبت نام بدون آزمون جهت سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۳ تیر ۱۳۹۹

آگهی پرداخت شهریه دانشجویان در تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۳ تیر ۱۳۹۹

آگهی پرداخت شهریه دانشجویان مهمان در تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸