۲۲ آذر ۱۳۹۸

اطلاعیه هفته پژوهش سال ۱۳۹۸

۱۹ دی ۱۳۹۷

اطلاعیه شرکت در المپیاد دانشجویی در سال ۱۳۹۷

۱۹ دی ۱۳۹۷

برگزیده منتخب مهندسان برق سازمان نظام مهندسی

۱۴ آذر ۱۳۹۷

اطلاعیه هفته پژوهش سال ۱۳۹۷

۲۹ آبان ۱۳۹۷

اطلاعیه مسابقه هفته کتاب و کتاب خوانی

۱۰ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل T.A

۹ مرداد ۱۳۹۷

کارگاه تخصصی مصاحبه تشخیصی

۶ تیر ۱۳۹۷

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی Powerpoint

۲۰ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی فن بیان

۱۰ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل T.A