۱۰ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل T.A

۹ مرداد ۱۳۹۷

کارگاه تخصصی مصاحبه تشخیصی

۶ تیر ۱۳۹۷

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی Powerpoint

۲۰ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی فن بیان

۱۰ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل T.A

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی فن بیان در سال۱۳۹۷

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل T.A در سال۱۳۹۷

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعیه برگزاری بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق در ایران در سال۱۳۹۷

۲۰ اسفند ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه مقابله با خلق منفی

۲۳ آذر ۱۳۹۶

اطلاعیه برنامه های هفته پژوهش مؤسسه آموزش عالی بهار در سال ۱۳۹۶