۱۹ مهر ۱۳۹۹

رپرتاژ خبری مؤسسه بهار در روزنامه شهرآراء

۱۳ مرداد ۱۳۹۹

تغییر ساعت کاری پرسنل مؤسسه

۱۳ مرداد ۱۳۹۹

کنگره مشترک هوش محاسباتی

۲۵ اسفند ۱۳۹۸

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد دانشجویی ۹۹-۹۸

۲۴ اسفند ۱۳۹۸

مؤسسه آموزش عالی بهار حامی برگزاری کنگره مشترک هوش محاسباتی

۲۱ آذر ۱۳۹۸

اطلاعیه هفته پژوهش سال ۱۳۹۸

۱۹ دی ۱۳۹۷

اطلاعیه شرکت در المپیاد دانشجویی در سال ۱۳۹۷

۱۹ دی ۱۳۹۷

برگزیده منتخب مهندسان برق سازمان نظام مهندسی

۱۴ آذر ۱۳۹۷

اطلاعیه هفته پژوهش سال ۱۳۹۷

۲۹ آبان ۱۳۹۷

اطلاعیه مسابقه هفته کتاب و کتاب خوانی