۲۰ مرداد ۱۳۹۷
بزرگداشت ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان

بزرگداشت ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان

۲۰ مرداد ۱۳۹۷
بزرگداشت ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان

بزرگداشت ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان

۲۰ مرداد ۱۳۹۷
بزرگداشت ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان

بزرگداشت ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان

۱ مرداد ۱۳۹۷
اکران و آسیب شناسی فیلم ابد و یک روز

اکران و آسیب شناسی فیلم ابد و یک روز

۱ مرداد ۱۳۹۷
اکران و آسیب شناسی فیلم ابد و یک روز

اکران و آسیب شناسی فیلم ابد و یک روز

۱ مرداد ۱۳۹۷
آذین به مناسبت دهه فجر

آذین به مناسبت دهه فجر

۱ مرداد ۱۳۹۷
آذین به مناسبت دهه فجر

آذین به مناسبت دهه فجر

۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید از آسایشگاه جانبازان دفاع مقدس

بازدید از آسایشگاه جانبازان دفاع مقدس

۱ مرداد ۱۳۹۷
اکران فیلم محمد رسول الله

اکران فیلم محمد رسول الله

۱ مرداد ۱۳۹۷
اردوی راهیان نور در اسفند ۹۶

اردوی راهیان نور در اسفند ۹۶