۲۷ اسفند ۱۳۹۷
برگزاری هفته قرآن و دانشگاه

برگزاری هفته قرآن و دانشگاه

۲۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید از نمایشگاه مفهومی زیارت

بازدید از نمایشگاه مفهومی زیارت

۲۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید از نمایشگاه مفهومی زیارت

بازدید از نمایشگاه مفهومی زیارت

۲۰ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جشن اعیاد شعبانیه

برگزاری جشن اعیاد شعبانیه

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
برگزاری مراسم سه‌شنبه مهدوی

سه‌شنبه مهدوی

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید از حرم مطهر حضرت رضا (ع) در سال 96

بازدید از حرم مطهر رضوی در سال ۹۶

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید از حرم مطهر حضرت رضا (ع) در سال 96

بازدید از حرم مطهر رضوی در سال ۹۶

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید از حرم مطهر حضرت رضا (ع) در سال 96

بازدید از حرم مطهر رضوی در سال ۹۶

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید از خانه سالمندان در سال 96

بازدید از خانه سالمندان در سال ۹۶

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید از خانه سالمندان در سال 96

بازدید از خانه سالمندان در سال ۹۶