۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی فن بیان در سال۱۳۹۷

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل T.A در سال۱۳۹۷

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعیه برگزاری بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق در ایران در سال۱۳۹۷

۲۰ اسفند ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه مقابله با خلق منفی

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

برمانه زمانبندی اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

اطلاعیه برگزاری همایش اعتیاد به همین سادگی

۳ بهمن ۱۳۹۶

اطلاعیه وام شهریه صندوق رفاه نیمسال دوم ۹۷-۹۶

۲۴ دی ۱۳۹۶

جدول شهریه انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶

۱۹ دی ۱۳۹۶

اطلاعیه پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶

۱۹ دی ۱۳۹۶

اطلاعیه کارآموزی نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶