۱۰ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل T.A

۹ مرداد ۱۳۹۷

کد رشته محل‌های کارشناسی پیوسته جهت انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۹ مرداد ۱۳۹۷

کارگاه تخصصی مصاحبه تشخیصی

۲۴ تیر ۱۳۹۷

پذیرش زبان‌آموز در دوره‌های IELTS و TOEFL

۱۱ تیر ۱۳۹۷

دروس ارائه شده نیمسال تابستان ۹۷-۱۳۹۶

۶ تیر ۱۳۹۷

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی Powerpoint

۳۱ خرداد ۱۳۹۷

آگهی پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد تابستان ۹۷-۱۳۹۶

۲۰ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی فن بیان

۱۷ خرداد ۱۳۹۷

کد رشته محل‌های کارشناسی ارشد جهت انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۱۰ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل T.A