۲۱ شهریور ۱۳۹۸

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۹-۹۸

۱۰ شهریور ۱۳۹۸

جدول شهریه انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸

۲۸ مرداد ۱۳۹۸

کد رشته محل های جدید صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال۱۳۹۸

   
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

دروس ارائه شده در نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۷ خرداد ۱۳۹۸

آگهی پرداخت شهریه مهمانی در تابستان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۷ خرداد ۱۳۹۸

آگهی پرداخت شهریه نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ثبت‌نام دروس کارآموزی و پروژه در نیمسال تابستان ۹۸-۱۳۹۷

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

گاهنامه-آوای بهار-۱۳۹۸

۱۳ اسفند ۱۳۹۷

افزایش سقف وام شهریه برای سال تحصیلی آینده

۱۳ اسفند ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷